Vägen till Din Hälsa

Foto Genevieve Thorssin

 

Vägen till Din hälsa

 

0707 470133

 

Välkommen till min hemsida där jag ger Dig information om vad jag kan erbjuda Dig.

 

Jag heter Genevieve Thorssin och har arbetat med alternativmedicin sedan många år tillbaka och har ständigt kompletterat med utvecklande kurser.

Då Du konsulterar mig utgår jag från en helhetsbedömning av Dina symtom varifrån jag föreslår en behandlingform.

Det finns många alternativa behandlingar som aktiverar kroppens egna självläkningsförmåga och som kan lindra olika sjukdomstillstånd och dessutom höjs livskvaliten.

De terapier jag använder är:

 

*HOMEOPATI

*FREKVENSTERAPI - LIFE-system

* Startat en utbildning inom Life Alignmnet terapin - BODY SPIN.

Se info nedan!

 

 

Homeopati är ett fantastiskt alternativ till vanlig medicinering. Det är helt utan biverkningar.

Homeopatins breda verkan gör att man kan arbeta med allt ifrån fysiska besvär till oro och ångest.

 

LIFE-system är ett alldeles utmärkt datorprogram inom

resonansterapin vilken kompletterar övriga terapier.

 

Body Spin är ett program, utarbetat av Jeff Levin, som balanserar kroppen mycket effektivt.

Jeff Levin har utarbetat Life-Alignment terapin vilken har många moduler.

 

Information om Life Alignment!

 

"Life Alignment är mycket mer än bara en ny teknik att lära sig

Du kan behandla dig själv, ge dig själv kraft, skapa mer glädje i ditt liv och läka fysiska sjukdomar.

Din kropp ska hjälpa dig i ditt livsändamål, inte begränsa dig.

Tänk på den som en biologisk dator som kan omprogrammeras,

bara man har rätt sorts verktyg för att hitta och förändra grundprogrammeringen.

Life Alignment arbetar med varje nivå av ditt väsen, och hanterar symptom på sjukdom

lika kraftfullt som det ändrar din grundprogrammering.

Vi måste nå djupare molekylära, mentala och omedvetna obalanser som bibehåller sjukdomssymtomen. Utan det bryter den underliggande strukturella obalansen förr eller senare igenom igen.

Läkning handlar inte bara om att utradera symptom. Det inbegriper även att ta bort de bakomliggande orsakerna till symtomen och problemen.

Life Alignment har som mål att hjälpa dig att integrera, och balansera ditt interna energisystem för att skapa hälsa, vitalitet och välmående, så att du kan göra dina livsläxor med glädje. Det förstärker och kompletterar andra behandlingsmetoder.

Life Alignment behandlar varje nivå av ditt väsen, även sådant som det optimala karriärvalet, relationsmönster, och harmoni i bostaden.

För andlig utveckling krävs att vi har ordning i vårt boende, i våra relationer, på våra pengar, personlighetsdrag, negativa tankemönster, känslor och annat.

Med den här nya metoden för läkande och förändring kan vi utvecklas på alla plan, och bli fullt integrerade, och väl fungerande människor."

Se: lifealignmentsverige.se

 

 

***

 

Yrkesmässigt började jag som medicinsk fotvårdsspecialist och lärare och sedan gick vägen framåt till den holistiska synen på människan via zonterapi, massage och öronakupunktur, ja, terapierna är många.

Homeopatutbildningen innefattade en hög basmedicinsk grundutbildning vilket är mycket viktigt att ha för att kunna arbeta med patienter/klienter. Helhetssynen på människan i min homeopatutbildning bekräftade det jag känt inom mig att jag behövde lära mig och detta sanktionerades ytterligare i alternativtänkandets värld. Nu senast är det Life Alignmnet utbildningen.

 

Böcker och kurser enligt nedanstående har hjälpt mig mitt sökande:

 

"Du kan hela Ditt liv" av Louise L Hay,

"Kreativ Visualisering" av Shakti Gawain - hennes kursdagar i Stockholm 1990 var fantastiska.

Samma år var det dags för kurs hos Gay Petitt i "Unconditionel Love and Forgivness",

"Tänk Dig ett bättre liv" av Anna-Stina Wrethammar som höll en mycket bra kurs och hennes bok är en mycket välskriven bok som fortfarande finns att få tag på

 

Många har läst "Be så ska du få..." och "Attraktionslagen" av Ester och Jerry Hicks.

Ur dessa böcker har jag haft ett antal kurser och det har varit mycket roligt att följa utvecklingen hos många kursdeltagare. Tack, kära vänner, vi lär av varandra hela tiden.

Jag rekommenderar er att läsa "Attraktionslagen" eller "Be så ska du få...".

 

"Healing koden" av Alex Loyd går på djupet för att finna den viktigaste blockeringen inom dig. Det är fascinerande att se vad som händer hos människor när man hittar en dold händelse, vilken kommer upp i dagen, och som man kan förlösas från genom att arbeta såsom Alex Loyd ger oss kunskap om.

 

Min senaste utbildning" ingår i Life-Alignment utbildningen utvecklad av Jeff Levin.

Body-Spin heter den första delmodulen och är synnerligen intressant och

därefter är det olika steg/moduler att gå vidare med inom Life-Alignment utbildningen.

Det är facinerande att se vad som kommer upp ur djupet inom oss när vi arbetar tillsammans med

Body Spin.

 

Bok att rekommendera är " LÄK DITT LIV " av Philippa Lubbock som har skrivit om Jeff Levin och hans sätt att arbeta

 

 

Under hösten 2014 har jag inga kurser utan återkommer med information

gällande 2015 under januari månad.

 

 

Vägen till Din hälsa

Genevieve Thorssin

Homeopat/Naturläkare, SNLF

Solstrålegatan 14

418 43 Göteborg

 

0707 470133

 

vagen@thorssin.se

www.thorssin.se

 

 

OBS! SIDAN ÄR UNDER BEARBETNING!